کتاب NOVIN SUN 1

کتاب NOVIN SUN 1

کتاب NOVIN SUN1 به نویسندگی خانم میرزایی و خانم ملکی،مدیریت و سوپروایزر آموزشی آکادمی فرهنگ نوین به منظور آسان تر کردن کار دانش آموزان عزیز در رابطه با آموختن مطالب و تهیه کتاب های گوناگون نوشته شده است.

این کتاب مجموعه ای از مباحث Grammar,Collocation,Idiomو Word skill میباشد.شما با خرید یک کتاب میتوانید 4 کتاب مهم و کاربردی زبان انگلیسی را داشته باشید. 

به زودی لینک دانلود کتاب و اطلاعات تکمیلی درباره این کتاب در این مقاله قرار خواهد گرفت

منتظر باشید...

پست ها و مقالات اخیر

عبارات تشکر و تعارفات در زبان انگلیسی

این مقاله به تعدادی از عبارات تشکر و تعارفات در زبان انگلیسی اشاره دارد

عباراتی برای قطع کردن حرف دیگران به زبان انگلیسی

روش هایی برای قطع کردن حرف درگران در زبان انگلیسی